Headerbild Umweltschutz (Desktop)
Headerbild Umweltschutz (Mobil)

Milieubescherming uit overtuiging

Milieubescherming betekent voor ons niet alleen een zo gering mogelijke belasting voor mens en milieu, maar ook de kans om door middel van innovatieve en milieuvriendelijke producten en methoden nieuwe markten en marktsegmenten te veroveren.

Lange tijd werden economisch succes en milieubescherming in de samenleving beschouwd als tegenpolen, waarvan de harmonieuze co-existentie binnen een bedrijf moeilijk uitvoerbaar leek. De afgelopen jaren hebben ons echter het tegendeel bewezen, namelijk dat milieubescherming en economische activiteiten gekoppeld kunnen worden. 

Bij ons kwaliteits- en milieubeleid houden we altijd rekening met zowel economische als ecologische aspecten en stemmen ons handelen daarop af. Naast de kwaliteit van onze producten en diensten controleren we de door ons verkochte producten op milieurelevante aspecten en proberen de schadelijke impact tot een minimum te beperken. We introduceren continue verbeteringsprocessen om de productkwaliteit te verhogen zodat we ook in de toekomst aan de groeiende marktbehoeften kunnen blijven voldoen.

Daarbij hechten we veel waarde aan het zuinig en zorgvuldig omgaan met natuurlijke hulpbronnen, van productontwikkeling tot verwijdering van restproducten of recycling. We vergroten het verantwoordelijkheidsgevoel van onze medewerkers voor het milieu door passende scholing en instructie. We zijn ervan overtuigd dat gemotiveerde en goed geïnformeerde medewerkers bijdragen aan het uitvoeren en naleven van ons kwaliteits- en milieubeleid en zich verplicht voelen de door ons bereikte doelen niet alleen te handhaven, maar voortdurend te verbeteren.

Want zorgvuldig omgaan met natuurlijke hulpbronnen en duurzaam ondernemen behoren tot onze strategische bedrijfsdoelstelling en zijn belangrijk voor een stabiele economische ontwikkeling van ons bedrijf op lange termijn.


Wij werken samen met de GVÖ (Gebinde-Verwertungsgesellschaft der Mineralölwirtschaft mbH).

De GVÖ is een gemeenschap van 40 aandeelhouders en meer dan 180 licentiepartners. Als recyclingbedrijf zorgt de GVÖ voor de inzameling en milieuvriendelijke recycling van gebruikte, lege blikken, jerrycans en vaten in het hele land. De ophaaldienst is momenteel alleen in Duitsland beschikbaar.

Meer informatie over GVÖ
Logo – Umweltschutz – GVOE

Schweisszertifikat

Onze lascertificeringen

Leer meer
ISO Zertifikat

ISO-certificeringen

Leer meer
Umweltmanagement

Ons milieubeleid

Leer meer