Headerbild Soziales Engagement (Desktop)
Headerbild Soziales Engagement (Mobil)

Maatschappelijke betrokkenheid gaat ons aan het hart.

We zijn dan ook betrokken bij veel verschillende projecten.


Soziales Engagement - Antonius Netzwerk Mensch

antonius - Netzwerk Mensch

Werken is een essentieel onderdeel van het menselijk leven. Ook voor mensen met een beperking. Werken schept de mogelijkheid om je potentieel te ontwikkelen, versterkt je gevoel van eigenwaarde, geeft je maatschappelijke erkenning en is goed voor je waardigheid, aldus het credo van antonius - Netzwerk Mensch in Fulda.

We ondersteunen deze instelling voor speciaal onderwijs van harte en geven de werkplaatsen van het Antoniusheim dan ook regelmatig opdrachten. Bij het Antoniusheim werken ongeveer 250 mensen en ze verschaffen werk op diverse gebieden.

Soziales Engagement - Caritas

De werkplaatsen van Caritas

TECHNOLIT geeft al jaar en dag opdrachten aan de werkplaatsen van Caritas en draagt haar steentje bij aan de werkgelegenheid van haar faciliteiten. De belangrijkste taak van het algemene concept van de werkplaatsen van Caritas is zorgen dat mensen met een lichamelijke en/of psychische beperking kunnen deelnemen aan werk en onderwijs. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is een breed aanbod van werkgebieden op verschillende productie- en serviceterreinen. Het doet ons genoegen door onze ondersteuning een bijdrage te leveren aan het succes van dit project.

Soziales Engagement - Johannes Diakonie Mosbach

Johannes-Diakonie Mosbach

Johannes-Diakonie Mosbach met verschillende locaties in Baden-Württemberg wil mensen met een beperking naargelang hun talenten individueel opleiden en waar mogelijk zoveel mogelijk laten uitstromen naar de reguliere arbeidsmarkt. De werkplaatsen bieden daarvoor in totaal zo’n 2.000 arbeidsplaatsen met verschillende niveaus. Elke locatie heeft haar eigen specialismes. We steunen het doel van Johannes-Diakonie Mosbach met veel plezier en werken dan ook duurzaam samen met deze instelling, die ons bedrijf waardevolle hulp levert op het gebied van productie en verpakking. 

Soziales Engagement - Perspektiva

Perspektiva gGmbH

Jongeren van het speciaal (voortgezet) onderwijs vinden tegenwoordig steeds moeilijker een baan. De complexe eisen die vandaag de dag gesteld worden aan arbeid vormen dikwijls een onoverkomelijke hindernis. Op basis van deze problematiek werd in 1999 Perspektiva opgericht, een vereniging ter bevordering van arbeid en leven. 

De integratie van jongeren in de moderne wereld van de arbeid staat hierbij centraal. Er zijn al ruim 100 bedrijven lid van Perspektiva en die bieden jongeren de mogelijkheid om werkervaring op te doen en uiteindelijk een vaste baan te vinden. TECHNOLIT GmbH is vennoot van Perspektiva, een vereniging ter bevordering van arbeid en leven.

Hierbij wordt niet alleen financiële steun geboden. Bij ons bedrijf werken ook jongeren uit deze instelling (bijv. als hulpkracht voor bepaalde projecten, en sommigen zijn zelfs vast bij ons in dienst).

Soziales Engagement - Deutschlandstipendium

Deutschlandstipendium

Voor een succesvolle studie zijn twee zaken belangrijk: talent en een degelijke studiefinanciering. Daarom helpen wij als donateur van de Freunde und Förderer der Hochschule Fulda een student tijdens zijn studie. Om te beginnen ontvangt deze beursstudent één jaar lang 300 euro per maand. De bond en TECHNOLIT GmbH delen de kosten.

Op 19 april 2012 hebben we samen met andere vertegenwoordigers uit de commerciële branche, uit de politiek en uit het hoger onderwijs de vereniging ‘Freunde und Förderer der Hochschule Fulda’ (vrienden en sponsoren van de Hochschule Fulda) opgericht. De hogeschool met haar faciliteiten voor onderzoek en onderwijs moet op die manier duurzaam ondersteund worden, om in het kader van een hogeschoolopleiding specialisten voor de regio op te leiden. Met ons donateurschap ondersteunen wij jaarlijks één student via de studiebeurs Deutschlandstipendium. Toptalent op hogescholen steunen ongeacht hun inkomen, dat is het beginsel van dit studiebeursprogramma. Bij de selectie van beursstudenten staan de goede prestaties, sociale betrokkenheid en de persoonlijke leefomstandigheden van de betreffende jongvolwassene centraal. Het is ons doel om knappe koppen niet alleen erkenning te geven voor hun goede prestaties, maar ook een goede start van hun carrière.

Soziales Engagement - Netzwerk Schulen

Förderverein Netzwerk Schulen – fit für die Ausbildung e.V.

Veel stageplaatsen blijven open en zeker nu zijn stagiaires hard nodig. Förderverein Netzwerk Schulen – fit für die Ausbildung e.V. is een vereniging van scholen en bedrijven in de regio Fulda die zich tot taak heeft gesteld om de mogelijkheden voor het volgen van een gekwalificeerde beroepsopleiding te verbeteren en in heel de regio Fulda een aanbod te creëren voor alle scholieren en studenten.

Het project Netzwerk Schulen levert vakkennis en bevordert de sociale vaardigheden van scholieren en studenten. Zo verbeteren hun kritisch denken en hun zelfvertrouwen, en dat is belangrijk voor het latere werkzame leven. Ook wordt het voor hen gemakkelijker om aan een opleiding te beginnen. De betrokken scholieren en studenten hebben naast hun dagelijkse schoolwerk tijd gemaakt om meer te leren dan hun medestudenten. Dat illustreert hun inzet en maakt hen interessanter voor bedrijven.

TECHNOLIT steunt het project ‘Netzwerk Schulen’ al heel wat jaren op financieel gebied, maar we gaan verder dan dat. We bieden scholieren en studenten ook de mogelijkheid om stage te lopen of om tijdens een bezoek de opleidingen beter te leren kennen.


Verder geven we onze eigen medewerkers vrijaf als ze vrijwillige diensten draaien bij de brandweer, bij de Maltese hulpdienst of bij het Duitse Rode Kruis. Ook aan het begin van het werkzame leven nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zo bieden we scholieren en jongeren bijvoorbeeld ieder jaar stageplaatsen aan. 

Ook zijn we actief als sponsor van sportclubs en ondersteunen we regionale voetbalteams, een tafeltennisclub van de Duitse eredivisie en regionale paardrijtoernooien. Ook doneren we regelmatig aan festiviteiten die worden georganiseerd door lokale kleuterscholen en scholen. 

We zijn ons bewust van onze rol als één van de grootste werkgevers van de streek en willen via onze betrokkenheid een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij.


Firmengeschichte

Geschiedenis 
van bedrijf

Leer meer
Unsere Kunden

Ons 
klantenbestand

Leer meer
Unsere Werte

Waarden van 
onze medewerkers

Leer meer
Zukunftsvisionen

Visies op 
de toekomst

Leer meer
Soziales Engagement

Sociaal 
engagement

Leer meer